Møte 1/2023 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Møte 1/2023 avholdes fysisk i byporten hos Statsforvalteren i Nordland onsdag 15. mars. 

Dagsorden

11:30 - 12:00 Prosjekt Scandcam v/John Odden
12:00 - 12:45 Lunsj 
12:45 - 13:00 Innlegg fra faglag og organisasjoner 
13:00 - 15:00 Møte 1/2023 

 

 

Publisert 26.10.2022