Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2024

Rovviltnemnda i region 2 vedtok en totalkvote for jakt på gaupe i 2024 på inntil 21 dyr. Her finner du informasjon om kvotejakta og oversikt over felte gauper i regionen. 

OPPDATERING 15.02.2024: Kvotejakt på gaupe i region 2 gjenåpnes fra kl 08.00 fredag 16. februar i jaktområdene 2 og 4, samt den delen av jaktområde 3 som ligger sør for europavei 134. Felles kvote for disse jaktområdene er 5 gauper, hvorav maksimalt 2 voksne hunngauper. Det må påregnes stans i jakta i påvente av kjønnsbestemmelse av felte dyr.

 

Fra jaktstart er kvoten satt til 18 dyr, hvorav seks voksne hunndyr, fordelt på fire jaktområder. Det er åpnet for kvotefri jakt i jaktområde 5. Familiegrupper er unntatt kvoten de tre første ukene av jakten. Rovviltnemndas vedtak og departementets klagevedtak kan du laste ned til høyre på denne siden. Innkallingen til møtet der nemnda behandlet saken og saksdokumentene kan du finne ved å trykke her.

Kart med oversikt over de fem jaktområdene for gaupe i rovviltregion 2
Jaktområdene i rovviltregion 2 i 2024. Totalkvote/hunndyrkvote for hvert jaktområde i hvit tekstboks.

Kvotejakten administreres av Statsforvalterne i regionen og det er egne regler for hvordan jakta skal gjennomføres. For info for ditt fylke, se siden til riktig Statsforvalter under: 

Oversikt over felte gauper under kvotejakt i region 2 i 2024 (oppdatert pr 16. februar kl. 13.45):  

Dato Jaktområde Kommune Kjønn Alder Vekt
01.02.2024 1 Sigdal Hunn Voksen 15,5
01.02.2024 2 Hjartdal Hunn Voksen 14,7
01.02.2024 3 Ringerike Hunn Voksen 16,3
01.02.2024 2 Seljord Hann Voksen 21,5
02.02.2024 3 Modum Hann Voksen 19,2
02.02.2024 1 Nore og Uvdal Hann Voksen 20,1
02.02.2024 2 Notodden Hann Voksen 19
03.02.2024 1 Sigdal Hann Voksen 17,6
03.02.2024 1 Hol Hunn Voksen 14
05.02.2024 4 Nissedal Hann Voksen 20,5
07.02.2024 4 Nissedal Hunn Voksen 14,3
07.02.2024 3 Lier Hann Voksen 17,9
07.02.2024 2 Midt-Telemark Hunn Voksen 15,9
07.02.2024 2 Fyresdal Hann Voksen 19,1
08.02.2024 3 Ringerike Hann Voksen 19,8
10.02.2024 3 Modum Hann Voksen  
10.02.2024 5 Bygland Hann Voksen 21
16.02.2024 Felles, restkvote Larvik Hunn Voksen  
16.02.2024 Felles, restkvote Vegårshei Hunn Voksen  
Publisert 08.02.2024, Sist endret 15.02.2024