Nemndsmøter

Her finner du oversikt over kommende og avholdte nemndsmøter fra og med 2020. Trykk på aktuelt møte for mer informasjon, saksdokumenter og protokoller fra møtene som er gjennomført.

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Sted
Juni 2024
28. jun
Opplæringsmøte i rovviltnemnda 28. juni 2024
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Drammen og via Teams