Rovviltnemndsmøte 7. november 2023

Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2024 og ev. omdisponering i budsjett. Det blir også et faglig innlegg med nye resultater fra gaupeforskningen.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

 

Publisert 11.05.2023