Fagdag og nemndsmøte 7. - 8. november 2023

Det legges opp til et lunsj- til lunsjmøte med faglig påfyll den første dagen og selve nemndsmøte neste dag. Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2024 og ev. omdisponering i budsjett.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

Møtested er ennå ikke bestemt.

 

Publisert 11.05.2023
Dato:
7. november 2023 13.00 - 8. november 2023 13.00
Sted:
Ikke bestemt
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer