Nemndsmøter

Her finner du oversikt over kommende og avholdte nemndsmøter fra og med 2020. Trykk på aktuelt møte for mer informasjon, saksdokumenter og protokoller fra møtene som er gjennomført.

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Sted
November 2022
10. nov
Rovviltnemndsmøte 10. november 2022
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Torp Hotel, Fokserød
August 2022
11. aug
Rovviltnemndsmøte 11. august 2022
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Jakt- og fiskesenteret på Flå
Mai 2022
12. mai
Rovviltnemndsmøte 12. mai 2022
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Teams
Mars 2022
10. mar
Rovviltnemndsmøte 10. mars 2022
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Teams
Januar 2022
20. jan
Fagdag for rovviltnemnda
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Tønsberg