Fagdag for rovviltnemnda

Det avholdes fagdag for rovviltnemnda i region 2 i Tønsberg torsdag 20. januar 2022 fra kl. 10-16.

Her vil vi blant annet få høre nytt fra Klima- og miljødepartementet, om økologiske prosesser hos store rovdyr og forvaltning av gaupe i region 2, få kunnskapsoppdatering om kongeørn i regionen og lære om genetisk og geografisk opphav til dagens skandinaviske ulvestamme. 

Innkalling med detaljert program ligger til høyre på denne siden. 

Send gjerne en e-post til Marit S. Hoen innen 15. januar 2022, dersom du ønsker å delta. 

Publisert 09.12.2021
Dato:
20. januar 2022 10.15 - 16.00
Sted:
Tønsberg
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer, varamedlemmer og andre inviterte