Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2023

Rovviltnemnda i region 2 vedtok en totalkvote for jakt på gaupe i 2023 på inntil 17 dyr. Jaktperioden fro gaupe er fra 1. februar til 31. mars. Kvotejakten ble avsluttet 23. februar som følge av fylt kvote. Oversikt over felte gauper finner du nederst på denne siden. 

Kart som viser rovviltregion 2 inndelt i 4 jaktområder med delkvotene som gjelder fra jaktstart.
Kart over jaktområder og delkvoter fra jaktstart.

Inntil 6 av de tildelte gaupene kan være voksne hunndyr. 15 dyr, hvorav 5 voksne hunndyr tildeles fra jaktstart fordelt på fire jaktområder. Det er i år ikke åpnet for kvotefri jakt i Agder. Familiegrupper er untatt fra jakt de første tre ukene. Rovviltnemndas vedtak og departementets klagevedtak kan du laste ned til høyre på denne siden. Innkallingen til møtet der nemnda behandlet saken og saksdokumentene kan du finne ved å trykke her.

Kvotejakten administreres av Statsforvalterne i regionen og det er egne regler for hvordan jakta skal gjennomføres. For info for ditt fylke, se siden til riktig Statsforvalter under: 

Oversikt over felte gauper under kvotejakt i region 2 i 2023:  

Dato Jaktområde Kommune Kjønn Alder Vekt
1. feb 1 Ringerike Hunn Voksen 13,2
1. feb 2 Kviteseid Hunn Voksen 15,4
2. feb 3 Larvik Hann Voksen 18,9
2. feb 3 Kongsberg Hann Voksen 21,3
3. feb 4 Drangedal Hann Voksen 20,1
4. feb 4 Bamble Hunn Voksen 14,3
4. feb 2 Tokke Hunn Voksen 14,3
4. feb 2 Kviteseid Hunn Unge 9
11. feb 1 Nore og Uvdal Hann Voksen 19,4
11. feb 2 Notodden Hann Unge 12,4
12. feb 1 Sigdal Hunn Voksen 15,7
23. feb 2 Notodden Hunn Voksen  
Publisert 27.01.2023, Sist endret 09.02.2023