Rovviltnemndsmøte 9. mars 2023

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 9. mars fra kl 9.00 til 11.30. Hovedsaken i møtet er budsjett for 2023.

Innkalling med saksliste og dokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet. 

Publisert 17.01.2023