Rovviltnemndsmøte 10. november 2022

Hovedsaken i nemndsmøtet er kvotejakt på gaupe i 2023 og ev. omdisponering i budsjett.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

Publisert 06.01.2022, Oppdatert 25.10.2022