Rovviltnemndsmøte 12. mai 2022

Hovedsakene i møtet er kvoter og vilkår for betinget skadefelling i 2022/2023 og kvote for lisensfelling av jerv i 2022/2023.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

Publisert 06.01.2022