Nemndsmøter

Her finner du oversikt over kommende og avholdte nemndsmøter fra og med 2020. Trykk på aktuelt møte for mer informasjon, saksdokumenter og protokoller fra møtene som er gjennomført.

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Sted
Mars 2024
14. mar
Rovviltnemndsmøte 14. mars 2024
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Teams