Rovviltnemndsmøte 22. september - e-postkorrespondanse

Rovviltnemnda har behandlet en klage fra NOAH - for dyrs rettigheter på vedtaket i sak 6/2023 - lisensfelling av ulv i region 2 i 2023/2024.

Publisert 25.09.2023