Om rovviltnemnda i region 2

Rovviltnemnda i region 2 har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i området som i hovedsak omfattes av de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder som administrerer lisensfelling og kvotejakt på store rovdyr og håndterer skadesituasjoner på husdyr. Trykk på aktuell statsforvalter over for å komme til deres nettsider om rovvilt.