Møte 2/2023 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Møte 2/2023 blir avholdt den 5. mai 2023 kl. 13:30 - 15:30 på Microsoft Teams. 

Saksliste: 

7/2023 Godkjenning av innkalling 

8/2023 Godkjenning av protokoll 

9/2023 Drøfting/orienteringer/referatsaker 

10/2023 Lisensfelling av bjørn 2023

11/2023 Lisensfelling av jerv 2023/2024

12/2023 Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv 2023/2024

13/2023 Eventuelt

Publisert 26.10.2022