Møte 3/2022 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Rovviltnemnda i region 7 - Nordland avholdt et ekstra møte den 20. juni for å behandle klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv og jerv i 2022/2023. Møte ble avholdt per e-post.  

Saksliste: 

Sak 15/2022 Godkjenning av innkalling

Sak 16/2022 Klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv og jerv i region 7 - Nordland 2022/2023

I margen finner du saksdokumentene. 

 

Publisert 21.06.2022