Møte 2/2022 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Rovviltnemnda for region 7 – Nordland avholder møte den 30. mai 2022.
Møtet blir avholdt fysisk i Statsforvalteren i Nordlands lokaler i Byporten - Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø.

Dagsorden

11:00 – 11:20 Innlegg fra faglag og organisasjoner
11:20 – 12:00 Bestandsovervåking av rovvilt v/ Rovdata
12:00 – 12:45 Lunsj
12.45 – 15:30 Møte 2/2022 i rovviltnemnda

Se vedlagte saksdokumenter for mer informasjon.

Evt. tilhørere bes kontakte sekretariatet v/ Øyvind Skogstad i forkant dersom man ønsker å delta. 

Publisert 21.03.2022