Møte 1/2022 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Rovviltnemnda i region 7 Nordland avholder møte på Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal den 14. mars. 

Dagsorden

10:00 - 11:00 Omvisning på nasjonalparksenterets rovviltutstilling og orientering fra nasjonalparksenteret om deres arbeid med rovvilt
11:00 – 11:30 Innlegg fra faglag og organisasjoner
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 14:30 Møte 1/2022 i rovviltnemnda
14:30 – 16:00 Internmøte for rovviltnemnda – orientering til nye medlemmer i nemnda

 

De viktigste sakene som skal behandles er konstituering av nemnda og budsjett for årets midler til tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak. Det blir også orienteringer fra Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Mattilsynet og Statsforvalteren om aktuelle saker. Se vedlaget innkalling og saksframlegg for mer detaljer.

Av hensyn til servering ber vi om at tilhørere melder seg på til møtet ved å sende e-post til sekretariatet v/ Øyvind Skogstad senest torsdag 10. mars.

Publisert 10.02.2022