Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 21. oktober

Det avholdes fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 den 21. oktober.

Det skal i møtet behandles klager på vedtak om lisensfelling av ulv innenfor og utenfor ulvesonen som ble fattet av rovviltnemndene tidligere i høst. Innkalling og saksdokumentene kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Møtet vil bli gjennomført på teams, og med mulighet for tilhørere til å følge møtet i det samme digitale møterommet.

Klikk her for å delta i møtet

Etter det felles nemndsmøtet er avsluttet, vil region 4 samles til et kort nemndsmøte hvor klage på kvote for lisensfelling av jerv i region 4 skal vurderes. 

Publisert 14.10.2022