Om rovviltnemnda i region 4

Rovviltnemnda i region 4 har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i området som i hovedsak omfattes av de tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Det er Statsforvalteren som administrerer lisensfelling og kvotejakt på store rovdyr og håndtere skadesituasjoner på husdyr. For informasjon om dette se statsforvalteren.no.