Nemndsmøter

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Sted
Juni 2024
26. jun
Fellesmøte med region 5 og særmøte for rovviltnemnda i region 4 den 26. juni 2024
Sekretariatet
Digitalt via Teams