Revidert forvaltningsplan for rovvilt

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 2 - Sør-Norge ble vedtatt av rovviltnemnda i februar 2022. Planen foreligger kun digitalt. 

 

Planen har i tråd med rovviltforskriften § 6 vært til uttalelse i Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Forvaltningsplanen er i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk og ivaretar en geografisk differensiert forvaltning.

Publisert 03.03.2022