Invitasjon til møte om gaupeforvaltningen i regionene 2, 3 og 4

Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) inviterer til møte for å utveksle erfaringer med forvaltning av gaupe torsdag 21. oktober 2021. kl. 10.00-14.00 på Lygnasæter Hotell i Gran.

Les mer i vedlagt program. 

Husk påmelding innen 14. oktober til enten Benedicte Broderstad på tlf. 61 26 60 55 eller per e-post fmopbbr@statsforvalteren.no, eller til Sidsel Røhnebæk på tlf. 61 26 61 54 eller per e-post fmopsro@statsforvalteren.no.

Publisert 30.09.2021