Rovviltnemndsmøte 15. mai 2024

Det avholdes teamsmøte i rovviltnemnda onsdag 15. mai fra kl 10.00 til 12.00. Hovedsakene i møtet er konstituering av ny nemnd, kvoter og vilkår for betinget skadefelling i 2024/2025 og kvote for lisensfelling av jerv i 2024/2025.

Innkalling med saksliste og dokumenter finner dere til høyre på denne siden.

Publisert 07.05.2024