Rovviltnemndsmøte 14. mars 2024

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 14. mars fra kl 8.00 til 9.30. Hovedsaken i møtet er budsjett for 2024.

Innkalling med saksliste og dokumenter finner dere til høyre på denne siden. 

Publisert 21.02.2024
Dato:
14. mars 2024 08:00 - 09:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Rovviltnemnda i region 2