Rovviltnemndsmøte 15. august 2023

Hovedsaken i møtet er kvote og vilkår for lisensfelling av ulv i 2023/2024.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Ta kontakt med sekretariatet dersom du ønsker å være tilhører på møtet. 

Publisert 11.05.2023
Dato:
15. august 2023 09:00 - 10:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer