Rovviltnemndsmøte 6. juni 2023

Rovviltnemnda har behandlet en klage fra NOAH - for dyrs rettigheter på vedtaket i sak 3/2023 - kvoter og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2023/2024. 

Klagen ble behandlet gjennom e-postutveksling mellom nemndsmedlemmer og sekretariatet. Saksdokumentet og protokollen finner du til høyre på denne siden.

Publisert 09.06.2023
Dato:
1. juni 2023 - 6. juni 2023
Sted:
e-postkorrespondanse
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Medlemmer i rovviltnemnda