Rovviltnemndsmøte 11. mai 2023

Hovedsakene i møtet er kvoter og vilkår for betinget skadefelling i 2023/2024 og kvote for lisensfelling av jerv i 2023/2024.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

Publisert 25.04.2023
Dato:
11. mai 2023 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Medlemmer i rovviltnemnda i region 2