Rovviltnemndsmøte 11. august 2022

Hovedsaken i møtet er kvoter og vilkår for lisensfelling av brunbjørn og ulv i 2022/2023.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

Publisert 06.01.2022
Dato:
11. august 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer