Rovviltnemndsmøte 10. mars 2022

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 10. mars fra kl 9.00 til 11.00. Hovedsaken i møtet er budsjett for 2022. 

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

Publisert 06.01.2022
Dato:
10. mars 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer