Rovviltnemndsmøte 18. november 2021

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 2 den 18. november fra kl 12-16. Hovedsakene i møtet er oppsummering av beitesesongen, kvotejakt på gaupe i 2022 og revisjon av forvaltningsplanen for regionen. 

Innkalling med detaljert program og saksdokumenter ligger til høyre på denne siden. 

Publisert 05.11.2021, Oppdatert 11.11.2021