Møte i rovviltnemnda 17. desember 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 17. desember 2020 fra kl 8.00 til 8.30. 

Nemnda skal behandle klage på kvote for jakt på gaupe i 2020. 

Publisert 30.09.2021
Dato:
17. desember 2020 08.00 - 08.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer