Møte i rovviltnemnda 13. august 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda 13. august 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams. 

Nemnda skal behandle kvoter og vilkår for lisensfelling av ulv i 2020/2021 og oppstart av revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 2. Det er også noen orienteringssaker.

Publisert 30.09.2021
Dato:
13. august 2020 10.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer