Møte i rovviltnemnda 14. mai 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 14. mai 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Nemnda skal behandle kvoter og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv og lisensfelling av jerv i 2020/2021. Det er også noen orienterings- og drøftingssaker. 

Publisert 30.09.2021
Dato:
14. mai 2020 10.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer