Møte i rovviltnemnda 30. mars 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 30. mars. Dette er første møte med nyoppnevnte medlemmer, og nemnda skal da konstituere seg.

I tillegg skal budsjett vedtas og møteplan for 2020 fastsettes. 

Publisert 30.09.2021
Dato:
30. mars 2020 00.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer