Medlemer

Medlemer rovviltnemnda 2020 - 2023

Medlemer Vestland

Noralv Distad, leiar. E-post: Noralv.Distad@vlfk.no

Sigurd Reksnes, varamedlem. E-post: Sigurd.Erlend.Reksnes@vlfk.no

Trude Brosvik, medlem. E-post: Trude.Brosvik@vlfk.no    

Natalia Golis, varamedlem. E-post: Natalia.Antonia.Golis@vlfk.no

Sigbjørn Framnes, medlem. E-post: Sigbjorn.Framnes@vlfk.no

Arve Helle, varamedlem. E-post: Arve.Helle@vlfk.no

Medlemer Rogaland

Hanne Marte Vatnaland, medlem. E-post: hanne.marte.vatnaland@rogfk.no

Ole Ueland, varamedlem. E-post: ole.ueland@rogfk.no

Medlemer Agder

Beate Marie Johnsen, nestleiar. E-post: Beate.Marie.Johnsen@politiker.agderfk.no

Janne Nystøl, varamedlem. E-post: Janne.Nystol@politiker.agderfk.no