Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for region 1 er frå 2014. Revidering av planen vart igangsett i 2017 og er sendt til fagleg godkjenning i Miljødirektoratet. I brev 22.12.2021 har Miljødirektoratet gjeve sin tilbakemelding på planen. Rovviltnemnda har vedteke planen 31.03.2022.