Forvaltningsplan

En av rovviltnemndas oppgaver er å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt. Denne skal danne grunnlaget for nemndas og Statsforvalterens forvaltning av rovvilt i regionen og gi størst mulig forutsigbarhet for alle berørte parter. 

Forvaltningsplanen angir rovviltnemndas overordnede prioriteringer og føringer i rovviltforvaltningen, inkludert en geografisk differensiert forvaltning.

Forvaltningsplan for store rovdyr i region 4 ble ferdigstilt og godkjent av nemnda i første kvartal i 2022. 

Planen kan lastes ned til høyre på denne siden.