Møte i rovviltnemnda i region 4 22. november

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda i region 4 den 22. november fra kl 9-11. Hovedsaken i møtet er vurderinger rundt bestandssituasjonen for gaupe. 

Det vil også gis orienteringer om følgende temaer: 

  • Bruk av forebyggende og konfliktdempende midler
  • Om skader og beitesesongen 2023
  • Om gaupeprosjekt ved NINA - John Odden

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Møtet avholdes i Statsforvalterens lokaler i Stensberggata 27 i Oslo. Tilhørere som ønsker å følge møtet på Teams kan gjøre det via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstarten av møtet. Innlegg må meldes sekretariatet via følgende epost adresse: fmoachi@statsforvalteren.no

Publisert 20.11.2023
Dato:
22. november 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Holberg Terrasse, Stensberggata 27
Arrangør:
Sekretariatet
Målgruppe:
Rovviltnemndas medlemmer