Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 27. oktober

Nemndene skal behandle klager på kvoter for lisensfelling av ulv i 2023/2024. 

Saksdokumentene kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Møtet kan følges ved å klikke på denne lenken:

Klikk her for å bli med i møtet

Publisert 24.10.2023