Ny rovviltnemnd i region 4

Ny rovviltnemnd i region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) er oppnevnt og konstituerte seg i møte 14. mai 2024. 

Klima- og miljødepartementet oppnevnte den 2. mai 2024 ny rovviltnemnd for region 4 på bakgrunn av forslag til representanter fra fylkestingene i Akerhus og Østfold og fra Oslo kommune. Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt:

 

Fylke Fast representant Vararepresentant
Oslo  Anna Dåsnes Rauand Ismail
Akershus Elisabeth Holter-Schøyen Terje Hegge
Akershus Anders Eidsvaag Graven Marianne Riis Rasmussen
Østfold Arnstein Koch-Engebretsen Benedicte Lund
Østfold Sissel Rundblad Thor Hals

 

Brevet med opppnevning kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Rovviltnemnda hadde sitt første møte den 14. mai på Hamar. Sissel Rundblad ble valgt til leder av den nye nemnda. Kontaktinfo til henne og de andre medlemmene i nemnda finner du ved å trykke her.

 

Publisert 16.05.2024