Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 4

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 4 ble vedtatt av rovviltnemnda tidligere i år, og er nå ferdigstilt fra sekretariatet. 

Forvaltningsplanen kan lastes til høyre/nederst på denne siden. Planen foreligger kun digitalt. 

Publisert 19.05.2022