Ber om bidrag til et redusert konfliktnivå

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen er i gang, og 1. januar starter felling også innenfor sonen. Rovviltnemndene i region 4 og 5 ber i denne felles uttalelsen om bidrag til et redusert konfliktnivå. 

Rovviltnemdene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) ønsker å bidra til at forholdene legges til rette slik at konfliktnivået i rovviltforvaltningen blir så lavt som mulig.

Vi har observert at det tidvis publiseres bilder og tekster på sosiale media og i media som vi mener bidrar til å skape konflikt og som tidvis viser en særdeles liten respekt for at det er levende dyr det jaktes på. I henhold til lov om jakt og fangst av vilt § 19 så skal jakt og fangst utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. Det ønsker vi å minne om.

Vi vil anmode alle aktører i lisensfellingen på rovdyr, slik som jegere og jaktlag, samt ulike myndighetsrepresentanter og politikere, om å være særlig påpasselige med å vise respekt overfor de meningsforskjeller som finnes i samfunnet, og slik bidra til lavest mulig konfliktnivå omkring forvaltningen av rovdyr i Norge.

Publisert 22.12.2021