Felles rovviltnemndsmøte 2. mai 2022

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 2. mai kl. 10.15. Møtet avholdes på Statens hus, Hamar. 

Det er også mulig å delta digitalt via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Orienteringer
  • Fellessak 1/22 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av ulv i 2022/2023
  • Møteplan
  • Eventuelt

Det åpnes for inntil to minutter innlegg i forkant av behandlingen, for organisasjoner som ønsker dette. Innlegget kan holdes via Teams, og man må melde seg til sekretariatet på e-post fmhesibo@statsforvalteren.no, senest innen utgangen av 29. april.

Mer detaljert innkalling og sakspapirer ligger på denne siden.

 

Publisert 28.04.2022
Dato:
2. mai 2022 00.00 - 23.59
Sted:
Hamar / Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Rovviltnemndene i region 4 og 5