Rovviltnemndsmøte 17. mars 2022

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 17. mars fra kl 9 til 12. Møte avholdes fysisk i Statsforvalterens lokaler i Oslo, men kan også følges digitalt via Teams. 

Saker som skal behandles i møtet er revidert forvaltningsplan for regionen, ny sats for tilskudd til rovdyravvisende gjerder (økning av tilskudd), fastsetting av budsjett for 2022, kvote for betinget skadefelling av jerv og bjørn, samt forslag til Miljødirektoratet om kvote for betinget skadefelling av gaupe. 

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Møte kan følges via Teams med lenken under:

Klikk her for å delta i møtet

Publisert 18.02.2022, Oppdatert 11.03.2022