Møte i rovviltnemnda den 6. desember 2021

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 6. desember fra kl. 9 til 11. Hovedsaken i møtet er revidering av forvltningsplanen for regionen.  

Innkalling, saksdokumenter og innkomne høringsuttalelser til forvaltningsplanen kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Møtet avholdes på Teams pga. smittesituasjonen. Eventuelle tilhørere kan følge lenken under for å delta. 

Klikk her for å delta i møtet

Publisert 03.12.2021