Felles nemndsmøte for region 4 og 5 den 11. november

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 11. november kl. 10.15. Hovedsaken i møtet er klagebehandling av kvote og vilkår for lisensfelling i ulvesonen i 2022.

Saksliste: 

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Orienteringer
  • Fellessak 6/21 Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen
  • Eventuelt

De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Publisert 20.10.2021, Oppdatert 08.11.2021