Møte i rovviltnemnda 27.10.2023

Rovviltnemnda har møte fredag 27.10.2023. 

Protokoll og saksframlegg er vedlagt.

Det er ein sak som er på dagsorden, spørsmål om kvotefri jakt på gaupe for 2024. Sekretariatet har innstilt på kvotefri jakt for 2024. Det var ikkje kvotefri jakt i 2023.

Publisert 23.10.2023