Lisensfelling av jerv start 20. august 2023

Lisensfelling av jerv startar 20. august 2023 og varer til 15. februar 2024. Rovviltnemnda i region 1 har vedteke ein kvote på 6 jerv som gjeld for heile regionen. Heile Vestland fylke er i region 1. Kvoten var opprinneleg på 8 jerv, men er redusert etter ekstraordinære uttak på 2 jerv etter nemnda sitt vedtak.

Publisert 10.08.2023