2023

Møte i rovviltnemnda 27. mars 2023

Rovviltnemnda held sitt første møte i år på teams, 27. mars 2023. 

Saker er m.a. fordeling av midlar til førebyggande og konfliktdempande tiltak og kvote for betinga skadefellingsløyve for 2023-2024.

Publisert 23.03.2023