Fagdag og rovviltnemndsmøte 9. og 10. november 2022

Hovedsaken i nemndsmøte er kvotejakt på gaupe i 2023 og ev. omdisponering i budsjett.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir lagt ut til høyre på denne siden senest ei uke før møtet.

Publisert 06.01.2022
Dato:
9. november 2022 12.00 - 10. november 2022 12.00
Sted:
Ikke bestemt
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Nemndsmedlemmer